thin

KÖNYVAJÁNLÓ

„Lakitelek értékmentő” munkája

2008-tól folyamatosan zajlik a Lakiteleken található értékek gyűjtése, feldolgozása, és várják a további javaslatokat is.

Mindenki számára fontos, hogy a szívünknek kedves, fontos kincseket megtaláljuk, megismerjük és megőrizzük az utókornak, hiszen emlékeket, történelmet, dicső pillanatokat idéznek fel, erősítik a közösséghez tartozás érzését és nem utolsósorban öregbítik településünk jó hírét.

2013-ban országosan megalakultak a Települési Értéktár Bizottságok.

Lakitelek Önkormányzata is megkapta feladatul, hogy Helyi Értéktár Bizottságot hozzon létre – az országos felhívásnak megfelelően –, s fedezzék fel, kutassák, vegyék lajtromba mindazt, mindazokat, akik/amik az adott településen fontosak, kiemelkedő szerepet töltenek be, akire szívesen emlékeznek, aki/ami valami miatt a település ÉRTÉKE. Rendkívül sok ilyet találtak mindenütt a hazában! Lakitelek nagyon büszke lehet, hiszen közelebb járunk már a száz helyi értékhez; s közeledünk a tízhez a megyei értékeink számával.

2008-2009; a kezdetek

Mi, lakitelekiek már a kezdet kezdetén, 2008-ban bekapcsolódtunk ebbe a gyűjtőmunkába; a gyökerek elég mélyre nyúlnak vissza. A „Helyi Hungarikum“ elnevezésű kérdőív kitöltésére vezethető vissza, amikor minden helyi lakos kapott  felhívást, hogy ajánlatot tehet bárkire, bármire, hogy besoroltassék Lakitelek értékei közé. Ez az ajánló, s ennek eredményeként az elkezdett  gyűjtőmunka az alapja a mai értéktári feladatoknak.

Megvan ez az összeállítás, hiszen a mai értéktári munkának ez a legfontosabb alapköve. Ezen kérdőívet közel négyszázan töltötték ki, adták be, s nagyon sok ajánlás érkezett. Az ajánlottakat felkerestük, „lajstromba vettük”, s kértük, hogy legyenek részesei a legelső kiállításunknak – 2009-ben, a Népfőiskolán. Ekkor még nem volt bizottság; ezt Lezsák Sándor karolta fel. (Az egész országos programnak ő az egyik szellemi atyja.)

Nagyon nagy sikere volt ennek a bemutatkozó kiállításnak. Nagyon sokan akkor ébredtek rá a tudatra: nekem is van ilyenem, én tudok hasonlót…; s egyre bővültünk. S aztán a további három tárlatnak is hatalmas mozgatóereje lett. (A második-harmadik kiállításunk a művházban volt 2014-ben és 2016-ban; majd a negyedik, a 2018-as szintén a Népfőiskolán volt.) Egy-egy kiállítás a helyi értékleltár kíván lenni.