thin

KÖNYVAJÁNLÓ

Beiratkozás, helyben használat

A lakiteleki Községi Könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásai – egyéni vagy csoportos látogatóként – csak érvényes olvasójeggyel vagy látogatójeggyel vehetők igénybe.

A regisztráció során minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) előírja, hogy “A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.”

A jogszabály alapján a beiratkozáskor a könyvtár jogszerűen kezeli az Érintett természetes személyazonosító adatait és lakcímét. A regisztráció során a könyvtár azonos módon kezeli a könyvtárhasználóknál előírt személyes adatokat.

Olvasójegy

Az adott naptári évre érvényes egyszeri személyre szóló beiratkozás.Tulajdonosa jogosult

– a látogatójegy által biztosított jogokra

– a könyvtár állományának kölcsönzésére 

– a könyvtári szolgáltatások igénybevételére

Az olvasójegyet érkezéskor a kölcsönzőpultnál át kell adni a könyvtárosnak.