thin

KÖNYVAJÁNLÓ

Szaktájékoztatás, irodalomkutatás

Abban az esetben, ha Önnek olyan kérdése, problémája van, amelynek megoldásában szakirodalom ajánlásával, irodalomjegyzék összeállításával segíthetünk, forduljon a könyvtárvezetőhöz. A tájékoztatás feladata, hogy segítsen a könyvtári feltáró eszközök, rendelkezésre álló adatbázisok használatában, és mindenekelőtt a tematikus keresésekben, az egyéni kutatómunkában.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, történhet

  • személyesen,
  • telefonon; 76/448957
  • elektronikus levélben a lkk@lakitelekikonyvtar.hu címen.

Bővebb információért forduljon a könyvtárvezetőjéhez személyesen vagy a fent megadott elektronikus címen.