thin

KÖNYVAJÁNLÓ

Helyismereti Gyűjtemény

A gyűjtemény célja: Lakitelek Nagyközségre vonatkozó, Lakitelekkel kapcsolatos minden dokumentum folyamatos gyűjtése, megőrzése, a helytörténeti kutatómunka támogatása, segítségnyújtás helytörténeti szakdolgozatok készítéséhez, a helyi politikai, társadalmi, gazdasági tevékenység támogatása.

Ennek megfelelően teljességgel gyűjtünk minden olyan dokumentumot, amely Lakitelek épített és természeti környezetére, gazdasági életére, társadalmi viszonyaira, történetére, hagyományaira, népszokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik.

Gyűjteményünk könyvekből (szépirodalmi és szakkönyvek), időszaki kiadványokból és egyéb dokumentumokból (jegyzőkönyvek, szakdolgozatok, plakátok, meghívók, képeslapok, CD-k, DVD-k, stb.) áll.

A helytörténeti gyűjtemény állománya csak helyben használható és beiratkozott olvasóink vehetik igénybe.